Hoạt động Văn hoá & Xã hội | 04/12/2023

Petrolimex Quảng Bình vinh danh nhân viên, tấm gương "Người tốt - Việc tốt"

Ngày 02/12/2023, Công ty xăng dầu Quảng Bình vừa biểu dương và trao tặng phần thưởng khích lệ Anh Mai Thanh Hà (Nhân viên bán hàng, Petrolimex-Cửa hàng 15 tại Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn) vì có hành động đẹp “Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”, hành động đẹp đó xuất phát từ người lao động Petrolimex.

LĨNH VỰC KINH DOANH